سالن ها

امکانات صوتی و تصویری: ویدئو پروژکتور

تعداد صندلی: ۶۰ عدد

مکان: طبقه چهارم، کریدور شرقی

All rights Reserved.
Design and Developed by: Pourya Zarini- 2017
Sign Pourya