اهداف

دانشکده مهندسی کامپیوتر به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه و کشور دو مأموریت زیر را در برنامه خود قرار داده است و خود را موظف به اجرای این تعهد می داند.

- تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد در گرایش های متنوع رشته مهندسی کامپیوتر موجود در دانشکده از قبیل نرم افزار، هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات وسخت افزار در پاسخگویی به نیازهای صنعت و جامعه.

- انجام پژوهش های علمی و کاربردی در راستای توسعه مرزهای دانش و بخصوص پاسخگویی به نیازهای کشور.

 افق فراروی دانشکده، کسب جایگاه برتر در بین دانشکده های مهندسی کامپیوتر کشور و تبدیل شدن به دانشکده ای شاخص و نمونه در زمینه تولید علم و پژوهش با در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی می باشد.

All rights Reserved.
Design and Developed by: Pourya Zarini- 2017
Sign Pourya