رشته ها و مقاطع تحصیلی

دوره های دکتری:                         دانلود سرفصل دروس برای ورودی 94 و بعد از آن  

 • مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 • مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی 
 • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

دوره های کارشناسی ارشد :         دانلود سرفصل دروس برای ورودی 94 و بعد از آن 

 • مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 • مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی
 • مهندسی فناوری اطلاعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار
 • مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک
 • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

دوره های کارشناسی پیوسته:

 • مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار

دوره كارشناسي ناپيوسته:

 •   مهندسی تکنولوژی نرم افزار

 

 

All rights Reserved.
Design and Developed by: Pourya Zarini- 2017
Sign Pourya